Her er en lille historie om Lhasa Apso'en

 

  "Verdens tag"

Lhasa Apso'en stammer fra højsletten i Tibet, landet der ofte betegnes som "Verdens tag". Disse egne ligger nemlig i en højde af 3500-5000 m. over havets overflade. Klimaet er yderst ekstremt: Lange isvintre og korte somre på skift. Disse hårde betingelser har præget mennesker og dyr i årtusinder.Alle tibetanske hunde er derfor meget robuste og modstandskraftige og har næsten alle udviklet en tyk, fyldig pels til beskyttelse mod vejrforholdene.

 

  "Europa"

Kun få fra den vestlige verden har betrådt dette fjerntliggende, svært tilgængelige og hemmelighedsomgærdede land, hvilket har medført, at kun få tibetanske hunde er dukket op i de vestlige lande. Først i begyndelsen af det 20 århundrede er et stigende antal hunde nået til Nordamerika og Europa og har her danne grundlag for det opdræt vi kender idag.

 

"Gammel hund"

Lhasa Apso'en kan findes så tidligt som 800 f. Kr. i historiske beretninger fra Tibets klostre og fandtes i stort tal ved hoffet i dette land. Den blev betragtet som lykkebringer og er vel nok den eneste ægte tibetanske løvehund. Den priviligerede stilling som Lhasa Apso'en nød hos tibetanerne, der betragtede den med en særlig hjertelig hengivenhed, har præget dens væsen. Det er en meget stolt, selvbevidst, intilligent og egensindig hund.

 

  "Vagtsom men sans for humor"

Som husfælle er den meget behagelig, den er meget hengiven og tilpasser sig nemt, når ejeren har opnået dens fortrolighed. Den kender ikke til svigefuldhed og man opnår intet hos den med magt. Den vil være ven med ejeren og har behov for tæt kontakt til denne, eller sygner den hen. Den er ofte meget mistroisk overfor fremmede og er altid vagtsom, en god vogter af hus og have. Af natur er den glad anlagt og besidder stor sans for humor, sætter gerne er lille skuespil i scene.

 

  "Størrelse"

Den ringe størrelse- en god Lhasa Apso er mellem 24 og 28 cm høj - gør den også velegnet til at have i en lejlighed